Dự án căn hộ thương mại đầu tiên tại Khánh Hòa được khởi công năm trong năm 2021