Lâm Đồng lập quy hoạch 1/2.000 Khu du lịch hồ Prenn 1.000 ha

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, dòng tiền đang đổ vào đâu