Hơn 3.600 tỷ đồng sửa quốc lộ từ Gia Lai đi Bình Định

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, dòng tiền đang đổ vào đâu